2013 წლის 15 თებერვალს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N229 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ბორჯომი ვოთერს“ (ს/კ 226146872) შემსყიდველი - შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/  " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N229
13.02.2013

1113

 

2013 წლის 15 თებერვალს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N229 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ბორჯომი ვოთერს“ (ს/კ 226146872) შემსყიდველი - შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/