2013 წლის 4 მარტს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N245 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ექსიმ ტრაფიკის“ (ს/კ 202344980)  შემსყიდველი - შპს „სანდასუფთავება“)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N245
04.03.2013

1143

 

2013 წლის 4 მარტს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N245 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ექსიმ ტრაფიკის“ (ს/კ 202344980)  შემსყიდველი - შპს „სანდასუფთავება“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/