სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის’’ 262 მუხლით დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შედეგად, 2012 წლის 19 ნოემბერს თეთრ სიაში დარეგისტრირებულ იქნა:შპს ,,გრინ პროჯექტი“ (ს/კ:205152172) სს ,,სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთი” (ს/კ:230028145)თეთრი სიის უპირატესობების, თეთრ სიაში დარეგისტრირებისათვის აუცილებელი პირობებისა და დოკუმენტაციის ჩამონათვალის, ასევე თეთრ სიასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://procurement.gov.ge " />
სიახლეები/განცხადებები   თეთრ სიას დაემატა კიდევ 2 მიმწოდებელი!
19.11.2012

1009

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის’’ 262 მუხლით დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შედეგად, 2012 წლის 19 ნოემბერს თეთრ სიაში დარეგისტრირებულ იქნა:

  • შპს ,,გრინ პროჯექტი“ (/:205152172)
  • სს ,,სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთი” (/:230028145)

თეთრი სიის უპირატესობების, თეთრ სიაში დარეგისტრირებისათვის აუცილებელი პირობებისა და დოკუმენტაციის ჩამონათვალის, ასევე თეთრ სიასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზეhttp://procurement.gov.ge