სიახლეები/განცხადებები   თეთრ სიას დაემატა კიდევ 3 მიმწოდებელი!
12.10.2012

975

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის’’ 262 მუხლით დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შედეგად, 2012 წლის 11 ოქტომბერს თეთრ სიაში დარეგისტრირებულ იქნა 3 ახალი კომპანია:

  • შპს ,,გრუსია“
  • შპს ,,ნიუ კონსტრაქშენ“
  • შპს ,,ბორანი“

თეთრი სიის უპირატესობების, თეთრ სიაში დარეგისტრირებისათვის აუცილებელი პირობებისა და დოკუმენტაციის ჩამონათვალის, ასევე თეთრ სიასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://procurement.gov.ge