სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე, 2011 წლის 28 სექტემბრიდან ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელო." />