სიახლეები/განცხადებები   პროფილაქტიკური სამუშაოები
21.11.2013

1429

 

სისტემაში პროფილაქტიკურმა სამუშაოებმა შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 21 ნოემბერს 18:30 საათიდან 20:00 საათამდე.