სიახლეები/განცხადებები   პროფილაქტიკური სამუშაოები
07.11.2013

1417

 
სისტემაში პროფილაქტიკურმა სამუშაოებმა შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 8 ნოემბერს 20:00 საათიდან 21:00 საათამდე.