სიახლეები/განცხადებები   საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება
29.07.2014

1651

 

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება

 

თარიღი:

2014 წლის 20 ივნისი

სესხის ნომერი:

3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 3

კონტრაქტის ნომერი და დასახელება:

ნაპირდამცავი ნაგებობების მშენებლობა ანაკლიაში, ფაზა II

სატენდერო წინადადებების წარდგენის ბოლო დღე:

2014 წლის 19 აგვისტო, 15:00 საათი (საქართველოს ადგილობრივი დროით)

საკონკურსო წინადადებების წარდგენის ბოლო დღე გაგრძელდა 2014 წლის 19 აგვისტოს 15:00 საათამდე. შესაბამისად, საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა 2014 წლის 20 ივნისს შევიდა შესაბამისი ცვლილება.

 

მე-7 პარაგრაფი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

  • „არაუგვიანეს 2014 წლის 19 აგვისტოს 15:00 საათისა საქართველოს ადგილობრივი დროით. დაგვიანებული სატენდერო წინადადებები არ მიიღება.“

 

განცხადების დანარჩენი ტექსტი რჩება უცვლელი.