სიახლეები/განცხადებები   სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო აცხადებს აუქციონს.
20.05.2011

364

 

სსიპ  ,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო“ 2011 წლის 25 მაისს 12:00 საათზე აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პრივატიზების მიზნით.