სიახლეები/განცხადებები   სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხელმეორედ აცხადებს კონკურსს!
16.06.2011

389

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხელმეორედ აცხადებს კონკურსს  არქიტექტურულ  და  საპროექტო მომსახურების  სახელმწიფო  შესყიდვაზე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://contest.procurement.gov.ge