2011 წლის 1 ივნისიდან ძირითადი დროის განმავლობაში, ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტთა რაოდენობა და მათ მიერ შეთავაზებული ფასი დახურული იქნება.  ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ ძირითადი დროის დასრულების შემდეგ, დამატებითი რაუნდების მიმდინარეობის განმავლობაში. ამასთან, პირველი შესვენებისათვის განკუთვნილი პერიოდი გახანგრძლივდა და შეადგენს 5 წუთს." />
სიახლეები/განცხადებები   სიახლე სისტემაში!
27.05.2011

374

 

2011 წლის 1 ივნისიდან ძირითადი დროის განმავლობაში, ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტთა რაოდენობა და მათ მიერ შეთავაზებული ფასი დახურული იქნებაეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ ძირითადი დროის დასრულების შემდეგ, დამატებითი რაუნდების მიმდინარეობის განმავლობაში. ამასთან, პირველი შესვენებისათვის განკუთვნილი პერიოდი გახანგრძლივდა და შეადგენს 5 წუთს.