სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
30.01.2012

588

 

პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 30 იანვარს 21:00 საათიდან 21:30  საათამდე.