სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
11.03.2013

1161

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 11 მარტს 19:00 საათიდან  20:30 საათამდე.