სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
25.03.2013

1175

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 25 მარტს 18:30 საათიდან  19:00 საათამდე.