სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
13.06.2013

1265

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 13 ივნისს 18:00 საათიდან  18:30 საათამდე.