სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
08.07.2013

1292

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 8 ივლისს 18:45 საათიდან  19:15 საათამდე.