სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
12.09.2014

1720

 

ახალი ფუნქციების დამატებასთან დაკავშირებით შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის(შემდგომში - სისტემაგამართული ფუნქციონირების შეფერხებას 2014 წლის 24 სექტემბრის 18:30 საათიდან 19:30 საათამდეგთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული და რაციონალურად გადაანაწილოთ დრო სისტემაში განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის, რათა თვიდან იქნას აცილებული შესაძლო პრობლემები. შეგახსენებთ, რომ მითითებულ დროს არცერთ ტენდერში არ არის დაგეგმილი ელექტრონული ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების გამართვა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ბოდიშს გიხდით შექმნილი უხერხულობისთვის.