სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
19.04.2012

733

 

პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 19 აპრილს 19:00 საათიდან 19:30  საათამდე.