სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
08.06.2012

823

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 8 ივნისს 18:30 საათიდან 20:30 საათამდე.