სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
16.08.2012

902

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 16 აგვისტოს 18:30 საათიდან 19:00 საათამდე.