სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
26.09.2012

959

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 26 სექტემბერს 18:30 საათიდან 20:30 საათამდე.