სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
18.12.2012

1037

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 18 დეკემბერს 18:00 საათიდან 20:00 საათამდე.