სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
27.12.2012

1047

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 27 დეკემბერს 19:00 საათიდან 19:30 საათამდე.