სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
08.01.2013

1060

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 8 იანვარს 22:00 საათიდან 22:30 საათამდე.