სიახლეები/განცხადებები   სისტემის დროებითი გათიშვა პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო
29.05.2013

1255

 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაგეგმილ ცვლილებების შეტანასა და პროფილაქტიკურ სამუშაოებთან დაკავშირებით, 2013 წლის 31 მაისს სისტემა დროებით იქნება გათიშული. შეგახსენებთ, რომ დათქმულ დღეს არცერთ ტენდერში არ არის დაგეგმილი ელექტრონული ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების გამართვა.