სიახლეები/განცხადებები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
13.10.2011

493

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებასთან დაკავშირებულმა ტექნიკურმა სამუშაოებმა შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 13 ოქტომბერს 20:00 საათიდან  21:00  საათამდე.