სიახლეები/განცხადებები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
28.04.2011

334

 

დღეიდან სატენდერო განცხადებას დაემატა ახალი ველი: „გარანტიის მოქმედების ვადა“, რომელშიც ავტომატურად არის მითითებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები, ხოლო  შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია უფრო ხანგრძლივი ვადის მითითებაც.