სიახლეები/განცხადებები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
02.05.2011

338

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სერვერზე არსებული გაუმართაობის გამო, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 2011 წლის 29 აპრილს გამოცხადებულ ტენდერებში, სადაც წინადადებების მიღების ვადა სრულდებოდა 13:00 საათზე (SPA110010297, SPA110010309, SPA110010113, SPA110011638, SPA110010282, SPA110010289, SPA110011644, SPA110010275), 13:30 საათზე (SPA110010290, SPA110010189, SPA110011718), 14:00 საათზე (SPA110009863, SPA110011720, SPA110011697, SPA110011683, SPA110011531, SPA110010292, SPA110011658, SPA110011662, SPA110010302, SPA110011681) 14:30 საათზე (SPA110011308, SPA110011696, SPA110011682, SPA110010294) წინადადებების მიღების ვადა დასრულდება 2011 წლის 3 მაისის 13:00 საათიდან 14:30 საათამდე, იმავე თანმიმდევრობით, რაც 2011 წლის 29 აპრილს იყო გათვალისწინებული.  

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს  შეფერხებისთვის.