დღეს, 23 მაისს ბანკის სერვერზე  არსებულ გაუმართაობასთან დაკავშირებით, ვებ–გადახდების სერვისი იყო გათიშული. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 2011 წლის 23 მაისს გამოცხადებულ ტენდერებში, სადაც წინადადების მიღების ვადა სრულდებოდა 11:30 საათზე (SPA110012038, SPA110012050, SPA110013422, SPA110013618, SPA110013621,  SPA110013631, SPA110013651, SPA110013680,) 12:00 საათზე (SPA110012032, SPA110013270, SPA110013327, SPA110013329, SPA110013334, SPA110013392, SPA110013394, SPA110013401, SPA110013427, SPA110013452, SPA110013454, SPA110013459, SPA110013460, SPA110013461, SPA110013473, SPA110013474, SPA110013480, SPA110013482, SPA110013488, SPA110013489, SPA110013511, SPA110013515, SPA110013521, SPA110013535, SPA110013557, SPA110013558, SPA110013570, SPA110013577, SPA110013610, SPA110013624, SPA110013642, SPA110013654, SPA110013662, SPA110013672, SPA110013677, SPA110013681, SPA110013706, SPA110013713) წინადადებების მიღების ვადა დასრულდება 2011 წლის 23 მაისის 15:30 საათზე.სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ბოდიშს  გიხდით ტექნიკური შეფერხებისთვის.  " />
სიახლეები/განცხადებები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
23.05.2011

366

 

დღეს, 23 მაისს ბანკის სერვერზე  არსებულ გაუმართაობასთან დაკავშირებით, ვებგადახდების სერვისი იყო გათიშული. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 2011 წლის 23 მაისს გამოცხადებულ ტენდერებში, სადაც წინადადების მიღების ვადა სრულდებოდა 11:30 საათზე (SPA110012038, SPA110012050, SPA110013422, SPA110013618, SPA110013621SPA110013631, SPA110013651, SPA110013680,) 12:00 საათზე (SPA110012032, SPA110013270, SPA110013327, SPA110013329, SPA110013334, SPA110013392, SPA110013394, SPA110013401, SPA110013427, SPA110013452, SPA110013454, SPA110013459, SPA110013460, SPA110013461, SPA110013473, SPA110013474, SPA110013480, SPA110013482, SPA110013488, SPA110013489, SPA110013511, SPA110013515, SPA110013521, SPA110013535, SPA110013557, SPA110013558, SPA110013570, SPA110013577, SPA110013610, SPA110013624, SPA110013642, SPA110013654, SPA110013662, SPA110013672, SPA110013677, SPA110013681, SPA110013706, SPA110013713) წინადადებების მიღების ვადა დასრულდება 2011 წლის 23 მაისის 15:30 საათზე.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ბოდიშს  გიხდით ტექნიკური შეფერხებისთვის.