ბანკის სერვერზე არსებული გაუმართაობის გამო, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 2011 წლის 23 მაისს გამოცხადებულ ტენდერებში, სადაც წინადადებების მიღების ვადა სრულდებოდა 10:00 საათზე ( SPA110013395, SPA110012085) 10:30 საათზე (SPA110013545) 11:00 საათზე (SPA110013245, SPA110013291, SPA110013398, SPA110013432, SPA110013450, SPA110013491, SPA110013503, SPA110013513, SPA110013620, SPA110013630, SPA110013704, SPA110013244, SPA110013243, SPA110013733, SPA110012127) წინადადებების მიღების ვადა დასრულდება 2011 წლის 24 მაისს 10:00 საათიდან 11:00 საათამდე, იმავე თანმიმდევრობით, რაც 2011 წლის 23 მაისს იყო გათვალისწინებული.  აღნიშნულ ტენდერებში დამატებით რაუნდებში შეთავაზებული ფასები (მათი არსებობის შემთხვევაში) გაუქმდება და ძალაში დარჩება ძირითადი დროის განმავლობაში უკანასკნელად შეთავაზებული ფასი.სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს ტექნიკური შეფერხებისთვის.  " />
სიახლეები/განცხადებები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
23.05.2011

367

 

ბანკის სერვერზე არსებული გაუმართაობის გამო, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 2011 წლის 23 მაისს გამოცხადებულ ტენდერებში, სადაც წინადადებების მიღების ვადა სრულდებოდა 10:00 საათზე ( SPA110013395, SPA110012085) 10:30 საათზე (SPA110013545) 11:00 საათზე (SPA110013245, SPA110013291, SPA110013398, SPA110013432, SPA110013450, SPA110013491, SPA110013503, SPA110013513, SPA110013620, SPA110013630, SPA110013704, SPA110013244, SPA110013243, SPA110013733, SPA110012127) წინადადებების მიღების ვადა დასრულდება 2011 წლის 24 მაისს 10:00 საათიდან 11:00 საათამდე, იმავე თანმიმდევრობით, რაც 2011 წლის 23 მაისს იყო გათვალისწინებული. 

აღნიშნულ ტენდერებში დამატებით რაუნდებში შეთავაზებული ფასები (მათი არსებობის შემთხვევაში) გაუქმდება და ძალაში დარჩება ძირითადი დროის განმავლობაში უკანასკნელად შეთავაზებული ფასი.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს ტექნიკური შეფერხებისთვის.