სიახლეები/განცხადებები   ყურადღება!!! სატესტო ვერსია განთავსდა ახალ ბმულზე.
23.02.2011

256

 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის სატესტო ვერსია შეიგიძლიათ მოიძიოთ სააგენტოს ვებ–გვერდის www.procurement.gov.ge სერვისების ზედა ჰორიზონტალურ მენიუში.