სიახლეები/განცხადებები   ყურადღება!!! 2010 წლის 1 დეკემბრიდან ტენდერები ტარდება მხოლოდ ელექტრონულად, სახელმწიფო შესყიდვების ე
01.12.2010

194

 

ყურადღება!!! 2010 წლის 1 დეკემბრიდან ტენდერები ტარდება მხოლოდ ელექტრონულად, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით

სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესისმოქმედების ვადა გაგრძელებულ იქნა          2011 წლის 1 თებერვლამდე. შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება მოხდებასახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესისსაფუძველზე!