შეგახსენებთ, რომ 2011 წლის 13 ივნისს ცვლილება განხორციელდა კვარტალური ანგარიშის ფორმა დანართი N2-ში და წლიური ანგარიშის ფორმა – დანართი N3-ში.მეორე კვარტალის ანგარიშის წარმოდგენისას, შემსყიდველმა  ორგანიზაციებმა უნდა იხელმძღვანელონ დანართი N2-ის ახალი ფორმით, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ შემდეგი ბმულიდან: http://procurement.gov.ge/" />
01.07.2011

407

 

შეგახსენებთ, რომ 2011 წლის 13 ივნისს ცვლილება განხორციელდა კვარტალური ანგარიშის ფორმა დანართი N2-ში და წლიური ანგარიშის ფორმა – დანართი N3-ში.

მეორე კვარტალის ანგარიშის წარმოდგენისას, შემსყიდველმა  ორგანიზაციებმა უნდა იხელმძღვანელონ დანართი N2-ის ახალი ფორმით, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ შემდეგი ბმულიდან: http://procurement.gov.ge/