სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
08.09.2014

1715

 

შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ თანამედროვე ტექნოლოგიებში ლიცენზირებული საავტორო პროგრამების შეძენის პროცესის კოორდინაციისა და ქვეყანაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზრის შესწავლისა და ოპტიმიზაციის მიზნით, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ  საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მიერ მიმდინარე წლის 8 სეტემბრის N30190 და N30184 წერილებით მოთხოვნილი ინფორმაცია მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე თანდართული დანართების მიხედვით.