სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
11.04.2011

301

 

სიახლე სისტემაში!!! სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სისტემაში ატვირთვისას შესაბამის ველში უნდა მიეთითოს ხელშეკრულების ღირებულება ლარებში და თეთრებში ამ უკანასკნელის არსებობის შემთხვევაში.