სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველ ორგანიზაციათა საყურადღებოდ!!!
01.03.2011

263

 

2011 წლის 15 თებერვალს ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილებაში. ცვლილების შედეგად დაზუსტდა ავტოტექმომსახურებისთვის საჭირო სათადარიგო ნაწილების ან/და სა­ცხებ-სა­პო­ხი მასალის შესყიდვისდვასთან დაკავშირებული საკითხები.