სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლები, როგორც შემსყიდველი ორგანიზაციები ასევე მიმწოდებლები, დღეიდან  შიდა შეტყობინების მეშვეობით მიიღებენ ინფორმაციას მათ ტენდერებში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ. კერძოდ, აღნიშნულ ტენდერებში დასმული შეკითხვების და მათზე პასუხების, ტენდერში მიღებული დისკვალიფიკაციის, ტენდერში მიმწოდებლის ან შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ატვირთული დოკუმენტის შესახებ. " />
სიახლეები/განცხადებები   შეტყობინებები ტენდერში განხორციელებული მოქმედებების შესახებ
09.07.2013

1294

 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლები, როგორც შემსყიდველი ორგანიზაციები ასევე მიმწოდებლები, დღეიდან  შიდა შეტყობინების მეშვეობით მიიღებენ ინფორმაციას მათ ტენდერებში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ. კერძოდ, აღნიშნულ ტენდერებში დასმული შეკითხვების და მათზე პასუხების, ტენდერში მიღებული დისკვალიფიკაციის, ტენდერში მიმწოდებლის ან შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ატვირთული დოკუმენტის შესახებ.