სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსებულ 55521200 CPV კატეგორიის ქართულ თარგმანში განხორციელდა ცვლილება და ნაცვლად „საკვები სახლში მიტანით“, მითითებულ იქნა „საკვების მიწოდების მომსახურება“. " />
სიახლეები/განცხადებები   ცვლილება 55521200 CPV კატეგორიის ქართულ თარგმანში
21.08.2013

1348

 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსებულ 55521200 CPV კატეგორიის ქართულ თარგმანში განხორციელდა ცვლილება და ნაცვლად „საკვები სახლში მიტანით“, მითითებულ იქნა „საკვების მიწოდების მომსახურება“.