2013 წლის 28 ნოემბრიდან კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა ხშირად დასმული შეკითხვების ჩამონათვალი, რომელიც მოიცავს სააგენტოს ცხელ ხაზზე და იურიდიულ დეპარტამენტში მომხმარებლების (შემსყიდველი ორგანიზაციები და მიმწოდებლები) მიერ ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებს და მათზე გაცემულ პასუხებს. გთხოვთ, გაეცნოთ აღნიშნულ კითხვა/პასუხის ჩამონათვალს და თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები გადმოგვიგზავნოთ სააგენტოს ელ. ფოსტაზე (info@procurement.gov.ge). ხშირად დასმული შეკითხვების ჩამონათვალი მომავალში პერიოდულად განახლდება თქვენი მოსაზრებებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით.    კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო " />
სიახლეები/განცხადებები   ხშირად დასმული შეკითხვები
28.11.2013

1439

 

2013 წლის 28 ნოემბრიდან კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა ხშირად დასმული შეკითხვების ჩამონათვალი, რომელიც მოიცავს სააგენტოს ცხელ ხაზზე და იურიდიულ დეპარტამენტში მომხმარებლების (შემსყიდველი ორგანიზაციები და მიმწოდებლები) მიერ ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებს და მათზე გაცემულ პასუხებს.

 

გთხოვთ, გაეცნოთ აღნიშნულ კითხვა/პასუხის ჩამონათვალს და თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები გადმოგვიგზავნოთ სააგენტოს ელ. ფოსტაზე (info@procurement.gov.ge).

 

ხშირად დასმული შეკითხვების ჩამონათვალი მომავალში პერიოდულად განახლდება თქვენი მოსაზრებებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით.  

 

 

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო