სიახლეები/განცხადებები   ​დაინტერესებულ პირთა საყურადღებოდ
05.02.2015
   
 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას რიგის მარეგულირებელი აპარატების შესყიდვის მიზნით.
შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური სპეციფიკაცია მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში N1.
 
მიბმული ფაილი