სიახლეები/განცხადებები   საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება
17.03.2016
   
 

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის
განცხადების ცვლილება

 
თარიღი: 2016 წლის 3 თებერვალი
სესხის ნომერი: 3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა – ტრანში 3 
კონტრაქტის ნომერი და თარიღი: P42414-შUთIP3-IჩB-3.02-2015: თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის საზღვარი) გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაცია (მე-2 მონაკვეთი)
 
საკონკურსო წინადადების წარდგენის ბოლო დღე: 2016 წლის 1 აპრილი, 15:00 სთ (ადგილობრივი დროით)
 
საკონკურსო წინადადების წარდგენის ბოლო დღემ გადაიწია 2016 წლის 1 აპრილს 15:00 საათამდე.

შესაბამისად საკონკურო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა 2016 წლის 3 თებერვალს შევიდა შესაბამისი ცვლილება.

მე-7 პარაგრაფი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"არა უგვიანეს 2016 წლის 1 აპრილის 15:00 საათისა, საქართველოს დროით. დაგვიანებული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება."

დანარჩენი ტექსტი რჩება უცვლელი.