საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 26 სექტემბრის N1805 განკარგულების შესაბამისად, შემსყიდველ ორგანიზაციებს შეეძლებათ გამარტივებული შესყიდვის მეშვეობით განახორციელონ შემდეგი სახის საკომუნიკაციო მომსახურების შესყიდვა:ქვეკავშირები შემსყიდველ ორგანიზაციებსა ან/ და მათ ტერიტორიულ ერთეულებს შორისშიდა კავშირები (VPN, სიმეტრიული  ან/და ასიმეტრიული არხები) გარე კავშირი (გლობალური  ან/და ლოკალური ინტერნეტი)ინტერნეტ ტელეფონი (VoIP)ამ განკარგულების შესაბამისად დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს სამ წელს. " />
სიახლეები/განცხადებები   2012 წლის 26 სექტემბრიდან შესაძლებელია საკომუნიკაციო მომსახურების გამარტივებული შესყიდვა
27.09.2012

960

 

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 26 სექტემბრის N1805 განკარგულების შესაბამისად, შემსყიდველ ორგანიზაციებს შეეძლებათ გამარტივებული შესყიდვის მეშვეობით განახორციელონ შემდეგი სახის საკომუნიკაციო მომსახურების შესყიდვა:

  • ქვეკავშირები შემსყიდველ ორგანიზაციებსა ან/ და მათ ტერიტორიულ ერთეულებს შორის
  • შიდა კავშირები (VPN, სიმეტრიული  ან/და ასიმეტრიული არხები)
  • გარე კავშირი (გლობალური  ან/და ლოკალური ინტერნეტი)
  • ინტერნეტ ტელეფონი (VoIP)

ამ განკარგულების შესაბამისად დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს სამ წელს.