სიახლეები/განცხადებები   2013 წლის ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებული ტენდერის სტანდარტული ხელშეკრულების ნიმუში
14.01.2013

1077

 

2013 წლის ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა უნდა გამოიყენონ  ფიჭური სატელეფონო მომსახურები შესყიდვის სტანდარტული ხელშეკრულების ნიმუში, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: ფიჭური სატელეფონო მომსახურები შესყიდვის სტანდარტული ხელშეკრულების ნიმუში