სიახლეები/განცხადებები   სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
25.02.2015
    
 
დასახელება: 
შესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისში ხევძმარის 1-ში მდებარე  ტერიტორიაზე  სამშენებლო სამუშაოების წარმოება;
 
შემსყიდველი:   
სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“;
 
საიდენტიფიკაციო კოდი:    
211324468;
 
 
წინადადებების მიღების ბოლო ვადა:          
2015 წლის 17 მარტი;
 
 
შენიშვნა:   
სრული ინფორმაცია იხილეთ    შემდეგ მისამართზე   
www.sakrusenergo.ge

მიბმული ფაილი