ბაზრის კვლევა   2015 წლის სეზონის ზოგიერთი სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სატენდერო პროცესის გაუქმების შესახებ
27.08.2015
  
 
2015 წლის სეზონის ზოგიერთი სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სატენდერო პროცესის გაუქმების შესახებ განცხადება
კონტრაქტი #1 IFB#PP06/GEP/CW/CB/03- ლოტი 1;
კონტრაქტი #2 IFB#PP06/GEP/CW/CB/03- ლოტი 2.
 
სატენდერო დოკუმენტების მე–2 სექციის, 37.1 მუხლის საფუძველზე, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი –საქართველო აცხადებს შემდეგი  ტენდერების გაუქმების თაობაზე:
 
კონტრაქტი #1 IFB#PP06/GEP/CW/CB/03 ( ლოტი 1 – ახალციხის, განძისა და კარტიკამის საჯარო სკოლები);
კონტრაქტი #2 IFB#PP06/GEP/CW/CB/03 ( ლოტი 2 – საქაშეთი, ზერტისა და ბებნისის საჯარო სკოლები)
სატენდერო პროცესის გაუქმების მიზეზია ის ფაქტი, რომ წარმოდგენილი ფასი აღემატებოდა სავარაუდო ბიუჯეტს.
 
 
დიმიტრი ქემოკლიძე,
შესყიდვების დირექტორი
მ. კოსტავას ქ. 5, 0108, თბილისი
procurement@mcageorgia.ge