სიახლეები/განცხადებები   A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის კონსოლიდირებული ტენდერები
21.02.2014

1501

 

A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის და A4 ფორმატის პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვის მიზნით, 2014 წლის 20 თებერვალს გამოცხადდა კონსოლიდირებული ტენდერები (CON140000020 და CON140000019). წინადადების მიღება მითითებულ კონსოლიდირებულ ტენდერებში სრულდება 2014 წლსი 11 მარტს. აღნიშნული კონსოლიდირებული ტენდერების სატენდერო დოკუმენტაციები ითვალისწინებს  სავალდებულო შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის 2014 წლის 31 ივლისის ჩათვლით საჭირო A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის და A4 ფორმატის პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის მიწოდებას.