სიახლეები/განცხადებები   სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მსოფლიო ბანკისა და DFID-ს პროექტთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა
19.10.2016
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მსოფლიო ბანკისა და DFID-ს პროექტთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. პროექტი  „ეფექტურობის ამაღლება და გამჭირვალობა საჯარო შესყიდვებში“ მიზნად ისახავს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მხარდაჭერას, სახელმწიფო შესყიდვების ეფექტურობის ხელშეწყობის მიზნით. შეხვედრაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ შესყიდვების კუთხით მსოფლიო ბანკის კონსულტანტები, განიხილეს 2013-2015 წლებში სახელმწიფო შესყიდვების ძირითადი მაჩვენებლები და მისი გაუმჯობესების მექანიზმები.
IMG_5919.JPG