სიახლეები/განცხადებები   ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო კონტრაქტის მინიჭება მაღალი წარმადობის პროფესიული საბეჭდი დ
24.04.2015
   
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
დასახელება: მაღალი წარმადობის პროფესიული საბეჭდი დანადგარის შეძენა
კონტრაქტის ნომერი: PP06/GEP/G/S/02/36
კომპანია: POLYGRAPH Ltd. 
ფასი: 42,336.00 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 24 აპრილი, 2015  
ვადის ამოწურვის თარიღი: 45 დღის შემდეგ კონტრაქტის გაფორმებიდან