ბაზრის კვლევა   კონტრაქტის მინიჭების გაუქმების განაცხადი IFB #PP06/GEP/CW/CB/08
22.06.2016
  
 


ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტის მინიჭების გაუქმების განაცხადი
IFB #PP06/GEP/CW/CB/08
ლოტი #2 - ხაშურის და წაღვერის საჯარო სკოლები
 
ივნისი, 2016
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევას  და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო აკეთებს განაცხადს კონტრაქტის მინიჭების გაუქმების შესახებ რომელიც ეხება:
 
   
დასახელება: 2015 წლის სეზონის ზოგიერთი სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სატენდერო პროცესის გაუქმება -    IFB #PP06/GEP/CW/CB/08  
ლოტი 2 : ხაშურის და წაღვერის საჯარო სკოლები
კონტრაქტის ნომერი: IFB #PP06/GEP/CW/CB/08-2