ბაზრის კვლევა   კონტრაქტების მინიჭება ნოემბერი 2015
01.12.2015
  
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
კონტრაქტების  მინიჭება
ნოემბერი 2015
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევას  და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
დასახელება: 2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა IFB#PP06/GEP/CW/CB/05-02
კონტრაქტის ნომერი: #PP06/GEP/CW/CB/05-02
კომპანია: შპს „თბილის სახლი“
ფასი: 1,358,823.75 აშშ დოლარი, დღგ-ეს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 13 ნოემბერი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 31 მაისი, 2017 
   
დასახელება: 2015 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა IFB#PP06/GEP/CW/CB/05-01
კონტრაქტის ნომერი: #PP06/GEP/CW/CB/05-01
კომპანია: შპს „ინტერ პლიუსი“
ფასი: 1,188,984.15 აშშ დოლარი, დღგ-ეს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 19 ნოემბერი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 3 ივნისი, 2017 
   
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის მომსახურების შესყიდვა - ტრენინგ მოდულის შექმნის კონსულტანტი IC # PP07- GEP/CS/IC/03-1
კონტრაქტის ნომერი: # PP07- GEP/CS/IC/03-1
კონტრაქტი მიენიჭა: მარინა კაპანაძე
კონტრაქტის თარიღი: 18 ნოემბერი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 24 მარტი, 2016
   
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის მომსახურების შესყიდვა - ტრენერთა სკოლის კონსულტანტი IC # PP07- GEP/CS/IC/03
კონტრაქტის ნომერი: # PP07- GEP/CS/IC/03
კონტრაქტი მიენიჭა: სონია სენტოჩნიკ
კონტრაქტის თარიღი: 18 ნოემბერი, 2015 
ვადის ამოწურვის თარიღი: 24 მარტი, 2016